Info

New or Forgotten?

Welkom bij
T.V. IN DEN BOOGAERD
info@indenboogaerd.nl of 023-5611450
DE
GEZELLIGSTE TENNISCLUB
VAN HAARLEMMERMEER
In den Boogaerd > Voor leden > Bestuur en commissies

Voorzitter - Jeroen Kleinhout

Voorzitter - Jeroen Kleinhout

De voorzitter heeft de taak om van het bestuur een homogeen geheel te maken. Tevens is hij verantwoordelijk voor het gevoerde beleid met als doel een bloeiende vereniging te zijn en blijven. Met veel enthousiasme stimuleert hij de leden van de vereniging om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze club.

email: voorzitter@indenboogaerd.nl

Secretaris - Sylvia Feringa

Secretaris - Sylvia Feringa

De secretaris is de centrale spil in het bestuur waar het gaat om de administratieve taken.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeen? stuur deze dan aan de secretaris, Zij zorgt ervoor dat deze bij het juiste bestuurslid terecht komen.

email: info@indenboogaerd.nl

Penningmeester - Kim op 't Hof

Penningmeester - Kim op 't Hof

De penningmeester heeft als taak om de inkomsten en uitgaven van de vereniging te controleren, te administreren en is verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid. 

email: penningmeester@indenboogaerd.nl

Algemene Zaken - Peter Schonhage

Algemene Zaken - Peter Schonhage

Bestuurslid “algemene zaken”, houdt zich primair bezig met het uitwerken en voorbereiden van nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Onderhoud ook de contacten met de tennisschool, barcommissie en met leveranciers.

email: info@indenboogaerd.nl

Technische commissie - Sofi Vassileva

Technische commissie - Sofi Vassileva

De Technische Commissie heeft als taak ervoor te zorgen dat alles wat zich op de banen afspeelt, goed verloopt. De TC organiseert onder andere toss-ochtenden en -avonden, de senioren-, dames- en veteranencompetitie, diverse toernooien, zomer- en wintertrainingen voor de competitiespe(e)l(st)ers en houdt toezicht op de naleving van het baanreglement.
email: tc@indenboogaerd.nl

Jeugd commissie - Nick Meulenbroek

Jeugd commissie - Nick Meulenbroek

De jeugdcommissie behartigt de belangen van alle jeugdleden binnen de vereniging. Voorts houdt zij zich bezig met de werving van nieuwe jeugdleden, organiseert jeugdactiviteiten, stimuleert de jeugdleden om daaraan zoveel mogelijk deel te nemen en spant zich in om een club te creëren, waarbinnen de jeugdleden zich thuis voelen.
email: jeugd@indenboogaerd.nl

Communicatie - Jeroen Jansen

Communicatie -  Jeroen Jansen

Bestuurslid "communicatie" stuurt de communicatie commissie aan. Deze commissie verzorgt o.a. de uitgave van de digitale nieuwsbrieven via de e-mail, Facebook pagina's en overige nieuws en multimedia uitingen. Tevens beheren zij de website.
email: communicatie@indenboogaerd.nl 

Ledenadministratie - Marja Prinsen

Ledenadministratie - Marja Prinsen

De ledenadministratie houdt zich bezig met het muteren van alles wat met de leden te maken heeft, zoals aanmeldingen, diverse wijzigingen, opzeggingen etc. en houdt hiervan een archief bij. Alle mutaties worden direct doorgegeven aan de KNLTB. Verder onderhoudt de ledenadministratie nauw contact met de penningmeester betreffende de verzending en verwerking van de contributienota's en distribueert de KNLTB-ledenpassen.
email: ledenadministratie@indenboogaerd.nl

Redactie - Marjon Heldens/Anne Treur

De redactie verzorgt de uitgave van de digitale nieuwsbrieven via de e-mail. De nieuwsbrieven bevatten informatie en mededelingen van en over het bestuur, de competities, trainingen, toernooien, evenementen, etc. Ingezonden stukken, bijv. wedstrijdverslagen van competitieteams, ervaringen van toernooideelnemers, stukjes van jeugdleden etc. zijn altijd welkom. Tevens beheren zij de Facebook en andere multimedia uitingen en verzorgen de promotie omtrent evenementen en de berichtgeving in de lokale media.

email: redactie@indenboogaerd.nl

Groundsman - Jeroen Driehuis

Groundsman - Jeroen Driehuis

Onze man met een missie en een doel! 
Hij heeft een beslissende stem als het erom gaat of banen wel of niet bespeelbaar zijn.
email: info@indenboogaerd.nl

Tennisschool Hoogland-Wiers

Tennisschool Hoogland-Wiers

De trainingen worden vanaf april verzorgd door Tennisschool Hoogland-Wiers. Wij zijn een tennisschool met drie enthousiaste trainers genaamd, Rick Hoogland, Tim Wiers en Chantal Verzijlberg. Ons slogan is 'elke les een slag vooruit', waar zeker aan gewerkt wordt. Binnen de training wordt u zowel technisch als tactisch klaargestoomd om, voor beginners, aan het einde van het seizoen wedstrijden te kunnen spelen en misschien wel toernooien te gaan winnen. En bij tennissers die al ervaring hebben streven wij ernaar uw niveau duidelijk te verbeteren!

Info: tennisles@indenboogaerd.nl

Onderhouds commissie - John van Loon

Onderhouds commissie - John van Loon

De leden van de onderhoudscommissie zijn er verantwoordelijk voor, dat het park van In den Boogaerd er verzorgd en netjes bij ligt. Zij bereiden het nieuwe seizoen voor door bijvoorbeeld de verfkwast ter hand te nemen in het clubhuis en regelen dat alle netten, reclameborden en prullenbakken rondom de banen worden geplaatst. Op die manier wordt het park zomerklaar gemaakt. Zij zorgen ook eind oktober weer voor de afbouw.
email: info@indenboogaerd.nl

Webmasters - Kees Ootes

De webmaster onderhoudt de website van TV In den Boogaerd en verstuurt op verzoek van bestuur, commissies en redactie o.a. nieuwsbrieven en uitnodigingen voor toernooien, evenementen en bijeenkomsten om de leden zo op de hoogte te houden van alles wat er binnen de vereniging gebeurt.
Leden kunnen foto's van competitiewedstrijden, toernooien en andere leuke situaties sturen naar de webmaster webmaster@indenboogaerd.nl die met Hulp van Hugo Dieben deze dan onder de tab "Foto album" zal plaatsen.

Bar commissie

Bar commissie

De barcommissie is verantwoordelijk voor het indelen van de bardiensten, het regelen van de inkoop en het op peil houden van de voorraad.

Wanneer je vragen hebt over zaken die met de BARDIENSTEN te maken hebben, dan ben je bij het bardienstteam aan het juiste adres.
e-mail: bardiensten@indenboogaerd.nl

Voor vragen of opmerkingen over de INKOOP en ANDERE BARZAKEN, mail je naar info@indenboogaerd.nl

 

Sponsor Commissie

Naast de inkomsten uit contributies en baropbrengsten, is het voor de vereniging van groot belang om extra geld te genereren door middel van sponsors. De sponsormogelijkheden zijn legio. Het plaatsen van een reclamebord(en), windreductienetten, adverteren in het clubblad, hoofdbaansponsor of hoofdsponsor van ons Open Toernooi, zijn daaruit slechts een greep. Ook zijn er diverse mogelijkheden om teams te sponsoren. Heb je in je directe omgeving iemand die onze club financieel wil steunen, aarzel dan niet en neem contact op.
email: info@indenboogaerd.nl